Заяви Онлайн 070019933

→ CAM TV ←

Optic 50 и TB 200+

  Оптичен интернет 50Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

 Голям брой HD програми

23лв

Optic 100 и TB 200+

  Оптичен интернет 100Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

Голям брой HD програми

27лв

Optic 200 и TB 200+

  Оптичен интернет 200Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

Голям брой HD програми 

33лв

Optic 500 и TB 200+

  Оптичен интернет 500Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

Голям брой HD програми 

65лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса