Заяви Онлайн 070019933

Стандартна тарифа на предлаганите услуги в град Пловдив.

АБОНАМЕНТИ

1  Месечен абонамент кабелен интернет  
 „Икономична тарифа“  15.00лв
 „Универсална тарифа“  25.00лв.
2 Месечен абонамент цифрова телевизия с цифров приемник  19.00лв.
3 Месечен абонамент цифрова телевизия с САМ/ Оn TV / Play TV 30.00лв.
4 Допълнителен абонамент към цифровата телевизия за пакет Diema Extra 12.00лв.
5  Месечен абонамент допълнителен цифров приемник 5.00лв.
6 Месечен абoнамент ОПТИЧЕН интернет:
“50Mbs” 28.00лв.
  “100Mbs” 42.00лв.
  “200Mbs” 65.00лв
  “500Mbs” 150.00лв
7 Месечен абoнамент корпоративни клиенти / Юридически лица –      по договаряне   
Всички цени са в BGN, включват ДДС и важат при безсрочен договор.

УСЛУГИ:

1  Присъединяване към КРМ от 24 до 48 часа експресна поръчка 50.00лв.
2 Инсталационна такса цифрова телевизия 36.00лв.
3 Инсталационна такса кабелен интернет 36.00лв.
4  Инсталационна такса оптичен интернет – (50 Мbs/100Мbs) 40.00лв.
5 Инсталационна такса оптичен интернет – (200 Мbs/500Мbs) 80.00лв.
6  Присъединяване на допълнителен ТВ 20.00лв.
7  Настройка на цифров пакет на ТВ с CAM-модул 20.00лв.
8 Преместване/промяна на адрес 36.00лв.
9 Експресна поръчка за преместване / промяна на адрес 50.00лв.
10 Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца 10.00лв.
11 Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане над 2 месеца 25.00лв.
12 Включване ЦТВ след изключване за неплащане  5.00лв.
13 Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца 10.00лв.
14 Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане над 2 месеца 25.00лв.
15 Подмяна/удължаване на кабел до 5м. 25.00лв.
16 Подмяна/удължаване на кабел до 10м. 30.00лв.
17 Отстраняване на повреда причинена от абоната 20.00лв.
18 Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление  10.00лв.
19 Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет 20.00лв.
20 Повредена /унищожена /невърната част от окомплектовката на отдадено за ползване устройство 20.00лв.
21 Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство 20.00лв.
22 Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел 20.00лв.
23 Закупуване на Play Box за цифрова телевизия  119.00лв.
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 17.02.2022г.
Всички цени са в BGN и са с включено ДДС .

(Всички обявени цени на услуги и пакети, за срочни и безсрочни договори важат за населените места на гр. Пловдив. Месечните абонаменти за адреси, попадащи извън районите с високо жилищно застрояване подлежат на допълнително договаряне.)