Заяви Онлайн 070019933

Стандартна тарифа на предлаганите услуги в град Пловдив.

АБОНАМЕНТИ

1  Месечен абонамент кабелен интернет  
 “Икономична тарифа”  15.00лв
 “Универсална тарифа”  25.00лв.
2 Месечен абонамент цифрова телевизия 15.00лв.
3 Допълнителен абонамент към цифровата телевизия за пакет Diema Extra 9.00лв.
4  Месечен абонамент допълнителен цифров приемник 5.00лв.
5 Месечен абoнамент ОПТИЧЕН интернет:
“50Mbs” 24.00лв.
  “100Mbs” 42.00лв.
  “200Mbs” 65.00лв
 6 Месечен абoнамент корпоративни клиенти –      по договаряне   
Всички цени са в BGN, включват ДДС и важат при безсрочен договор.

УСЛУГИ:

1  Присъединяване към КРМ до 24 часа експресна поръчка 30.00лв.
2 Инсталационна такса цифрова телевизия 36.00лв.
3 Инсталационна такса кабелен интернет 36.00лв.
4  Инсталационна такса оптичен интернет – (50 Мbs/100Мbs) 40.00лв.
5 Инсталационна такса оптичен интернет – VIP (200Мbs) 80.00лв.
6  Присъединяване на допълнителен ТВ 20.00лв.
7  Настройка на цифров пакет на ТВ с CAM-модул 20.00лв.
8 Преместване/промяна на адрес на кабелен интернет и/или цифрова Тв 36.00лв.
9 Временно изключване на кабелен интернет 20.00лв.
10 Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца 10.00лв.
11 Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане над 2 месеца 25.00лв.
12 Преместване/промяна на адрес на ОПТИЧЕН интернет 36.00лв.
13 Временно изключване цифрова телевизия 5.00лв.
14 Включване ЦТВ след изключване за неплащане  5.00лв.
15 Временно изключване на оптичен интернет 20.00лв.
16 Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца 10.00лв.
17 Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане над 2 месеца 25.00лв.
18 Подмяна/удължаване на кабел до 5м. 25.00лв.
19 Подмяна/удължаване на кабел до 10м. 30.00лв.
20 Отстраняване на повреда причинена от абоната 20.00лв.
21 Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление  10.00лв.
22 Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет 20.00лв.
23 Повредена /унищожена /невърната част от окомплектовката на отдадено за ползване устройство 20.00лв.
24 Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство 20.00лв.
25 Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел 20.00лв.
26 Закупуване на CAM – модул за цифрова телевизия 58.00лв.
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 10.07.2020г.
Стандартните абонаменти важат при сключване на безсрочен договор.
Всички цени са в BGN и са с включено ДДС .

(Всички обявени цени на услуги и пакети, за срочни и безсрочни договори важат за населените места на гр. Пловдив. Месечните абонаменти за адреси, попадащи извън районите с високо жилищно застрояване подлежат на допълнително договаряне.)