Заяви Онлайн 070019933

Помощ

 • Проверете буксата на Вашия телевизионен приемник, дали не е разместена или извадена;

 • Ако Вашият телевизионен приемник не работи, проверете, дали не е изключен от захранването;

 • Ако проблемът е в липса на някои канали, опитайте да пренастроите автоматично Вашия телевизионен приемник;

 • Ако не можете да преминете на друг канал, проверете, дали не са изтощени батериите на дистанционното управление на Вашия телевизионен приемник или

 • е дефектирало, като подмените батериите с нови.

 • Проверете буксите на всички кабели към Вашия цифров и телевизионен приемник , дали не са разместени или извадени;

 • Рестартирайте Вашия цифров приемник , като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;

 • Проверете , дали Вашият телевизионен приемник е включен на правилния видеоканал.

 • Изберете вида на предоставеното Ви устройство от раздел НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите, за да възстановите заводските настройки на устройството.

 • Проверете буксата на Вашия телевизионен приемник,  дали не е разместена или извадена;

  Изключете телевизиония приемник от електрическото захранване за няколко минути, като преди да го включите, извадете САМ модула. Поставете го отново и след това включете телевизионния приемник;

  Изберете вида на предоставеното Ви устройство от раздел НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите, за да се уверите, че сте спазили всички указания.

  Ако проблемът е в липса на някои канали, опитайте да пренастроите напълно Вашия телевизионен приемник.

 • Рестартирайте Вашия кабелен модем, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;

  Рестартирайте Вашия компютър;

  Проверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма;

  Ако ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути , както и кабелния модем и ги включите отново в последователност, първо кабелния модем, а след това и рутера.

 • Рестартирайте Вашето ONU, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;

  Рестартирайте Вашия компютър;

  Проверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма;

  Уверете се ,че устройството , което е свързано с ONU не е сменено или при подмяна, не сте пропуснали да продиктувате MAC – адреса на новото устройство;

  Ако ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути , както и ONU и ги включите отново в последователност, първо ONU, а след това и рутера.

Моля, изчакайте. Ако до няколко секунди не бъдете пренасочени автоматично, моля кликнете тук.