Заяви Онлайн 070019933

→ CAM TВ ←

Optic 50 и TB 200+

  Оптичен интернет 50Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

26лв

Optic 100 и TB 200+

  Оптичен интернет 100Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

30лв

Optic 200 и TB 200+

  Оптичен интернет 200Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

36лв

Optic 500 и TB 200+

  Оптичен интернет 500Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

68лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса