Заяви Онлайн 070019933

→ Пловдив ←

Optic 50 и TB 200+

  Оптичен интернет 50Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

20лв

Optic 100 и TB 200+

  Оптичен интернет 100Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

24лв

Optic 200 и TB 200+

  Оптичен интернет 200Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

30лв

Optic 500 и TB 200+

  Оптичен интернет 500Mbs

 Цифрова телевизия 200+ програми

58лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса