Заяви Онлайн 070019933

→ Пловдив ←

Net 20 и ТВ 50+

 Кабелен Интернет 20Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 50+ програми

15лв

Net 40 и ТВ 50+

 Кабелен Интернет 40Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 50+ програми

22лв

Net 20 и ТВ 200+

 Кабелен Интернет 20Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

20лв

Net 40 и ТВ 200+

 Кабелен Интернет 40Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

24лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса

Optic 50 и TB 50 +

  Оптичен интернет 50Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 50+ програми

18лв

Optic 100 и TB 50 +

  Оптичен интернет 100Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 50+ програми

24лв

Optic 200 и TB 50 +

  Оптичен интернет 200Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 50+ програми

70лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса

Optic 50 и TB 200+

  Оптичен интернет 50Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

23лв

Optic 100 и TB 200+

  Оптичен интернет 100Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

28лв

Optic 200 и TB 200+

  Оптичен интернет 200Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

78лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса