DCCorporation


Тук може да се плащат сметки за телевизия и интернет към DCCorporation.
Изисквана информация - 11-цифрен абонатен номер.
Информация за абонатния ви номер може да получите на следния телефон 070019933.