Заяви Онлайн 070019933

→ Асеновград ←

Optic 50 и TB 200+

  Оптичен интернет 50Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

20лв

Optic 100 и TB 200+

  Оптичен интернет 100Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

25лв

Optic 200 и TB 200+

  Оптичен интернет 200Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

75лв

Optic 50 и TB 200+ HD

  Оптичен интернет 50Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

 Голям брой HD канали

 САМ модул

23лв

Optic 100 и TB 200+ HD

  Оптичен интернет 100Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

 Голям брой HD канали

 САМ модул

28лв

Optic 200 и TB 200+ HD

  Оптичен интернет 200Mbs

 Аналогова телевизия

 Цифрова телевизия 200+ програми

 Голям брой HD канали

 САМ модул

78лв

•За всеки 2ри/3ти цифров приемник + 3лв към месечната такса
•За всеки 2ри/3ти САМ модул  + 5лв към месечната такса