Заяви Онлайн 070019933

→ Интернет ←

Оптичен интернет

Оптичен интернет - Optic 50

  Оптичен интернет 50Mbs

 Реален статичен IP адрес

 Безплатна инсталация

 24 часова поддръжка

15лв

Оптичен интернет - Optic100

  Оптичен интернет 100Mbs

 Реален статичен IP адрес

 Безплатна инсталация

 24 часова поддръжка

20лв

Оптичен интернет - Optic200

  Оптичен интернет 200Mbs

 Реален статичен IP адрес

 Безплатна инсталация

 24 часова поддръжка

24лв

Оптичен интернет - Optic500

  Оптичен интернет 500Mbs

 Реален статичен IP адрес

 Безплатна инсталация

 24 часова поддръжка

55лв