Цени
No
Услуга
цена
1
Месечен абонамент кабелен интернет
-
/Икономична тарифа/
15.00лв.
-
/Универсална тарифа/
25.00лв.
2
Месечен абонамент цифрова телевизия с цифров приемник/САМ (закупен)
19.00лв.
3
Месечен абонамент цифрова телевизия с САМ (отдаден)/OnTV/PlayTV
30.00лв.
4
Допълнителен абонамент към цифрова телевизия за пакет Diema Extra
13.00лв.
5
Месечен абонамент допълнителен цифров приемник
30.00лв.
6
Месечен абонамент оптичен интернет:
-
/50 Mbps/
28.00лв.
-
/100 Mbps/
42.00лв.
-
/200 Mbps/
80.00лв.
-
/500 Mbps/
150.00лв.
7
Месечен абонамент корпоративни клиенти/юридически лица
По договаряне
УСЛУГИ:
1
Присъединяване към КРМ от 24 до 48 часа - експресна поръчка
50.00лв.
2
Инсталационна такса цифрова телевизия
36.00лв.
3
Инсталационна такса кабелен интернет
36.00лв.
4
Инсталационна такса оптичен интернет – (50 Мbps/100Мbps)
40.00лв.
5
Инсталационна такса оптичен интернет – (200 Мbps/500Мbps)
80.00лв.
6
Присъединяване на допълнителен ТВ
20.00лв.
7
Настройка на цифров пакет на ТВ с CAM-модул
20.00лв.
8
Преместване/промяна на адрес
36.00лв.
9
Експресна поръчка за преместване / промяна на адрес
50.00лв.
10
Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца
10.00лв.
11
Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане над 2 месеца
25.00лв.
12
Включване ЦТВ след изключване за неплащане
5.00лв.
13
Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца
10.00лв.
14
Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане над 2 месеца
25.00лв.
15
Подмяна/удължаване на кабел до 5м.
25.00лв.
16
Подмяна/удължаване на кабел до 10м.
30.00лв.
17
Отстраняване на повреда причинена от абоната
20.00лв.
18
Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление
10.00лв.
19
Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет
20.00лв.
20
Повредена /унищожена /невърната част от окомплектовката на отдадено за ползване устройство
20.00лв.
21
Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство
20.00лв.
22
Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел
20.00лв.
23
Закупуване на Play Box за цифрова телевизия
119.00лв.

Настоящият ценоразпис влиза в сила от 17.06.2024г. Всички цени в него са в BGN и включват ДДС.
Стандартните абонаменти важат при сключване на безсрочен договор.
Всички обявени цени на абонаменти и услуги важат за територията на гр. Пловдив с високо и гъсто жилищно застрояване. Месечните абонаменти и цени на услуги за адреси, извън тези райони, подлежат на допълнително договаряне.

Безплатно Включване

Присъединяване на нови абонати без инсталационна такса