Адрес

гр.Кърджали, ул.“Христо Ботев“ № 68

Email

office@dcc.bg

Телефон

0 700 199 33
Клиентски центрове

Кърджали

No:

Район

Офиси

Ден

Работно време

1. Център ул.“Христо Ботев“ № 68 Понеделник  Петък
Събота

8:00 – 18:00 ч.

9:00 – 17:00 ч.

Клиентски центрове

За повече информация:

Свържете се с нас