Заяви Онлайн 070019933

Стандартна тарифа на предлаганите услуги в град Пловдив.

АБОНАМЕНТИ

1. Месечен абонамент кабелна телевизия на 1 до 3 ТВ 12.00лв.
2. Месечен абoнамент кабелен интернет:  
  “Икономична тарифа” 15.00лв.
  “Универсална тарифа” 25.00лв.
3. Месечен абонамент кабелна и цифрова телевизия 15.00лв.
4. Допълнителен абонамент към цифрова телевизия за пакет Diema EXTRA 8.00лв.
5. Месечен абонамент допълнителен цифров приемник 5.00лв.
6. Месечен абoнамент ОПТИЧЕН интернет:  
  “50Mbs” 24.00лв.
  “100Mbs” 42.00лв.
  „200Mbs“ 65.00лв.
Всички цени са в BGN, включват ДДС и важат при безсрочен договор.

УСЛУГИ:

1  Присъединяване към КРМ 20.00лв.
2  Присъединяване към КРМ до 24 часа експресна поръчка 30.00лв.
3 Инсталационна такса цифрова телевизия 20.00лв.
4  Инсталационна такса кабелен интернет 20.00лв.
5  Инсталационна такса оптичен интернет – (50 Мbs/100Мbs) 40.00лв.
6  Инсталационна такса оптичен интернет – план VIP (200Mbs) 80.00лв.
7  Присъединяване на допълнителен ТВ 10.00лв.
8  Настройка на ТВ – аналогов пакет 10.00лв.
9  Настройка на цифров пакет на ТВ с CAM-модул 10.00лв.
10 Временно изключване кабелна телевизия 6.00лв.
11 Включване след изключване за неплащане КТВ 12.00лв.
12 Включване след окончателно изключване КТВ 15.00лв.
13  Преместване/промяна на адрес на КТВ,кабелен интернет и цифрова ТВ 12.00лв.
14  Преместване/промяна на адрес на ОПТИЧЕН интернет 36.00лв.
15  Временно изключване на кабелен интернет 2.00лв.
16  Включване след временно изкл. (до 2 месец) на кабелен интернет 0.00лв.
17  Включване на кабелен интернет след временно изключване за повече от два месеца 4.00лв.
18  Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане до два месеца  6.00лв.
19  Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане повече от два месеца  15.00лв.
20  Промяна на тарифата за интернет 0.00лв.
21  Временно изключване цифрова телевизия 3.00лв.
22 Включване на ЦТВ след изключване за неплащане 3.00лв.
23 Временно изключване на оптичен интернет 20.00лв.
24 Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца след изключването 6.00лв.
25 Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане повече от два месеца след изключването 24.00лв.
26 Подмяна/удължаване на кабел до 5м. 6.00лв.
27 Подмяна/удължаване на кабел до 10 м. 12.00лв.
28 Отстраняване на повреда причинена от абоната 10.00лв.
29 Подмяна на счупено или покупка на ново дистанционно управление  10.00лв.
30 Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет 10.00лв.
31 Невърната част от окомплектовката на отдадено за ползване устройство 10.00лв.
32 Повреден /унищожен/невърнат захранващ адаптер на отдадено за ползване устройство 20.00лв.
33 Повреден /унищожен/невърнат HDMI – кабел 20.00лв.
34 Включване след окончателно изключване КТВ 15.00лв.
35 Закупуване на CAM – модул за цифрова телевизия 58.00лв.
Настоящият ценоразпис влиза в сила от 01.08.2018г.
Стандартните абонаменти важат при сключване на безсрочен договор.
Всички цени са в BGN и са с включено ДДС .