÷ени

арифа на предлаганите услуги в гр. ѕловдив

јЅќЌјћ≈Ќ“»:

 1.
ћесечен абонамент
кабелна телевизи€ на 1 до 3 “¬
 12 лв.
 2.ћесечен абoнамент 
кабелен интернет:
 
  “»кономична тарифа”
 15 лв.
  “”ниверсална тарифа” 
 25 лв
 3.ћесечен абонамент
корпоративни клиенти
 по договар€не
 4.ћесечен абонамент
кабелна и цифрова телевизи€
 15 лв.
 5.
ƒопълнителен абонамент
към цифрова телевизи€ за HBO,
HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2
 6 лв.
 6.
ћесечен абонамент
допълнителен цифров приемник
 5 лв.
 7.
ћесечен абoнамент
ќѕ“»„≈Ќ интернет:
 
  “—тандарт” 24 лв.
  “≈кстра” 42 лв.
  "VIP" 65 лв.


”—Ћ”√»: 

   1.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ0лв.
   2.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ до 24 часа
 експресна поръчка
10лв.
   3. »нсталационна такса кабелен интернет15лв.
   4.
 »нсталационна такса цифрова телевизи€20лв.
   5. »нсталационна такса оптичен интернет - планове стандарт и екстра
30лв.
 6. »нсталационна такса оптичен интернет - план VIP
 
60лв.
   7. ѕрисъедин€ване на допълнителен “¬10лв.
   8.
 Ќастройка на “¬ - аналогов пакет
6лв.
 9.
 Ќастройка на цифров пакет на “¬ с CAM-модул
 
20лв.
   10. ¬ременно изключване кабелна телевизи€
6лв.
11.
 ¬ключване след изключване за неплащане  “¬12лв.
12.
 ѕром€на на адрес12лв.
13. ¬ременно изключване на кабелен интернет2лв.
14. ¬ключване след временно изкл.(до 2 месец)
 на кабелен интернет
0лв.
15. ¬ключване на кабелен интернет след временно изключване
 за повече от два месеца
4лв.
 16. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за неплащане до два месеца след изключването
6лв.
 17. ¬ключване на кабелен интернет след изключване
 за неплащане повече от два месеца след изключването
15лв.
 18. ѕром€на на тарифата за интернет
0лв.
19.
 ¬ременно изключване цифрова телевизи€3лв.
 20. ¬ключване на ÷“¬ след изключване за неплащане3лв.
21. ¬ременно изключване на оптичен интернет20лв.
 22. ¬ключване на оптичен интернет след изключване за
 неплащане до 2 месеца  след изключването
6лв.
 23. ¬ключване на оптичен интернет след изключване за
 неплащане повече от два месеца след изключването
24лв.
 24. ѕодм€на/удължаване на кабел до 5м.6лв.
 25. ѕодм€на/удължаване на кабел до 10 м.12лв.
 26. ќтстран€ване на повреда причинена от абоната
10лв.
 27. ѕодм€на на счупено или покупка на
 ново ƒ” за цифр.приемник
10лв.
 28. ѕосещение на компютърен специалист на адрес 
10лв.
 29. Ќевърната част от окомплектовката на модем / ÷ѕ 2лв.
 30. ѕовреден / унищожен захранващ
 адаптер на кабелен модем
12лв.
 31.  ¬ключване след окончателно изключване  “¬15лв.
 32. «акупуване на CAM - модул за цифрова телевизи€ 58лв.

Ќасто€щи€т ценоразпис влиза в сила от  01.04.2014г. ¬сички цени в него са в BGN, включват ƒƒ— и

важат при безсрочен договор


“арифа на предлаганите услуги в гр. јсеновград


јЅќЌјћ≈Ќ“»:

 1.
 ћесечен абонамент кабелна телевизи€ 1- 3 “¬  12 лв.
 2. ћесечен абонамент кабелна и
 цифрова телевизи€
  15 лв.
 3.
 ƒопълнителен абонамент към
 цифрова телевизи€ за HBO
  6 лв.
 4.
 ћесечен абонамент допълнителен
 цифров приемник
  5 лв.


”—Ћ”√»: 

   1.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ 0 лв.
   2.
 ѕрисъедин€ване към  –ћ до 24 часа
 експресна поръчка
 10 лв.
   3.
 »нсталационна такса цифрова телевизи€ 20 лв./0* лв.
   4. ѕрисъедин€ване на допълнителен “¬ 10 лв.
   5.
 Ќастройка на “¬ 6 лв.
   6. ¬ременно изключване кабелна телевизи€
 6 лв.
   7. ¬ключване след временно изключване  “¬
 6 лв.
   8. ¬ключване след изключване за неплащане  “¬ 15 лв.
 9.  ѕром€на на адрес 15 лв.
 10. ¬ременно изключване цифрова телевизи€ 5 лв.
 11. ¬ключване след временно изключване ÷“¬
 5 лв.
 12. ¬ключване на ÷“¬ след изключване за неплащане 6 лв.
13.
 ѕодм€на/удължаване на кабел до 5 м.
 6 лв.
 14. ѕодм€на/удължаване на кабел до 10 м. 12 лв.
15.
 ѕодм€на на букса 6 лв.

16.
 ѕодм€на на счупено или покупка на
 ново ƒ” за цифр.приемник
 10 лв.
17.
 Ќевърната част от окомплектовката на модем / ÷ѕ  2 лв.
18.
 ¬ключване след окончателно изключване  “¬ 30 лв.

Ќасто€щи€т ценоразпис влиза в сила от 01.12.2011г. и всички цени в него са в BGN включват ƒƒ—.
*¬ажи при сключване на срочен договор.