Цени


Стандартна тарифа на предлаганите услуги в гр. Пловдив

АБОНАМЕНТИ:

1.
Месечен абонамент кабелна телевизия на 1 до 3 ТВ 12 лв.
2.
Месечен абoнамент кабелен интернет:

“Икономична тарифа” 15 лв.

“Универсална тарифа” 25 лв.
3.
Месечен абонамент корпоративни клиенти по договаряне
4.
Месечен абонамент кабелна и цифрова телевизия 15 лв.
5.
Допълнителен абонамент към цифрова телевизия за HBO,
HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2
6 лв.
6.
Допълнителен абонамент към цифрова телевизия за пакет
Diema EXTRA
5.99 лв.
7.
Месечен абонамент допълнителен цифров приемник 5 лв.
8.
Месечен абoнамент ОПТИЧЕН интернет:

“Стандарт” 24 лв.

“Екстра” 42 лв.

"VIP" 65 лв.

Всички цени са в BGN, включват ДДС и важат при безсрочен договор.

УСЛУГИ:

1. Присъединяване към КРМ 20лв.
2. Присъединяване към КРМ до 24 часа експресна поръчка 30лв.
3. Инсталационна такса кабелен интернет 20лв.
4. Инсталационна такса цифрова телевизия 20лв.
5.
Инсталационна такса оптичен интернет - планове стандарт и екстра 40лв.
6.
Инсталационна такса оптичен интернет - план VIP 80лв.
7.
Присъединяване на допълнителен ТВ 10лв.
8.
Настройка на ТВ - аналогов пакет 6лв.
9.
Настройка на цифров пакет на ТВ с CAM-модул 10лв.
10.
Временно изключване кабелна телевизия 6лв.
11.
Включване след изключване за неплащане КТВ 12лв.
12.
Преместване/промяна на адрес на КТВ,кабелен интернет и цифрова ТВ 12лв.
13.
Преместване/промяна на адрес на ОПТИЧЕН интернет 36лв.
14.
Временно изключване на кабелен интернет 2лв.
15.
Включване след временно изкл. (до 2 месец) на кабелен интернет 0лв.
16.
Включване на кабелен интернет след временно изключване за повече от два месеца 4лв.
17.
Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане до два месеца след изключването 6лв.
18.
Включване на кабелен интернет след изключване за неплащане повече от два месеца след изключването 15лв.
19.
Промяна на тарифата за интернет 0лв.
20.
Временно изключване цифрова телевизия 3лв.
21.
Включване на ЦТВ след изключване за неплащане 3лв.
22.
Временно изключване на оптичен интернет 20лв.
23.
Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане до 2 месеца след изключването 6лв.
24.
Включване на оптичен интернет след изключване за неплащане повече от два месеца след изключването 24лв.
25.
Подмяна/удължаване на кабел до 5м. 6лв.
26.
Подмяна/удължаване на кабел до 10 м. 12лв.
27.
Отстраняване на повреда причинена от абоната 10лв.
28.
Подмяна на счупено или покупка на ново ДУ за цифр.приемник 10лв.
29.
Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет
10лв.
30.
Невърната част от окомплектовката на модем / ONU / STB / ЦП 2лв.
31.
Повреден / унищожен захранващ адаптер на кабелен модем 12лв.
32.
Включване след окончателно изключване КТВ 15лв.
33.
Закупуване на CAM - модул за цифрова телевизия 58лв.

Настоящият ценоразпис влиза в сила от 01.08.2017г.
Всички цени са в BGN и са с включено
ДДС .Тарифа на предлаганите услуги в гр. Асеновград

АБОНАМЕНТИ:


1.
Месечен абонамент кабелна телевизия 1- 3 ТВ 12 лв.
2.
Месечен абонамент кабелна и цифрова телевизия 15лв.
3.
Допълнителен абонамент към цифрова телевизия за HBO,
HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2
6лв.
4.
Допълнителен абонамент към цифрова телевизия за пакет
Diema EXTRA
5.99 лв.
5.
Месечен абонамент допълнителен цифров приемник 5лв.
6.
Месечен абoнамент ОПТИЧЕН интернет:

“Стандарт” 24 лв.

“Екстра” 42 лв.


УСЛУГИ:

1. Присъединяване към КРМ 20лв.
2. Присъединяване към КРМ до 24 часа експресна поръчка 30лв.
3. Инсталационна такса ОПТИЧЕН интернет 40лв.
4. Инсталационна такса цифрова телевизия 20лв.
5.
Присъединяване на допълнителен ТВ 10лв.
6.
Настройка на ТВ - аналогов пакет 6лв.
7.
Настройка на цифров пакет на ТВ с CAM-модул 10лв.
8.
Временно изключване кабелна телевизия 6лв.
9.
Включване след изключване за неплащане КТВ 12лв.
10.
Преместване / промяна на адрес 36лв.
11.
Преместване / промяна на адрес ОПТИЧЕН интернет 36лв.
12.
Временно изключване на ОПТИЧЕН интернет 2лв.
13.
Включване след временно изкл. (до 2 месец) на ОПТИЧЕН интернет 0лв.
14.
Включване на ОПТИЧЕН интернет след временно изключване за повече от два месеца 4лв.
15.
Включване на ОПТИЧЕН интернет след изключване за неплащане до два месеца след изключването 6лв.
16.
Включване на ОПТИЧЕН интернет след изключване за неплащане повече от два месеца след изключването 15лв.
17.
Промяна на тарифата за ОПТИЧЕН интернет 0лв.
18.
Временно изключване цифрова телевизия 3лв.
19.
Включване на ЦТВ след изключване за неплащане 3лв.
20.
Подмяна/удължаване на кабел до 5м. 6лв.
21.
Подмяна/удължаване на кабел до 10 м. 12лв.
22.
Отстраняване на повреда причинена от абоната 10лв.
23.
Подмяна на счупено или покупка на ново ДУ за цифр.приемник 10лв.
24.
Настройка на рутер/компютър за ползване на услугата интернет
10лв.
25.
Невърната част от окомплектовката на предоставено за ползване устройство 2лв.
26.
Включване след окончателно изключване КТВ 15лв.
27.
Закупуване на CAM - модул за цифрова телевизия 58лв.


Настоящият ценоразпис влиза в сила от 01.08.2017г.
Всички цени са в BGN и са с включено
ДДС .

JW Player goes here