Оптичен интернет по нова съвременна технология (PON)DCCorporation предлага нова уникална услуга за интернет потребителите – оптика чрез революционната технология PON (Passive Optical Network). В технологията се използват оптични влакна директно до всеки клиент, като позволява по едно влакно да се изпраща сигнал до всеки клиент , получавайки сигнал в различен времеви интервал. PON оборудването включва операторско устройство Optical Line Terminator (OLT) от страна на доставчика на услуги и Optical Network Units (ONUs) устройства за крайните потребители.

Технологията PON превъзхожда всички познати досега технологии. Услугата не е податлива на външни електрически смущения, не зависи от междинно електрозахранване, преносната среда гарантира много по-висока стабилност и много по-високи скорости. Голям плюс на оптичните мрежи е, че те са напълно защитени от гръмотевични бури поради характеристиките на самата преносна среда, което гарантира висока стабилност на мрежата .

За разлика от медния пренос, PON не се влияе от атмосферните условия. Влакното е свързано директно с техническия център на DCCorporation , а претоварване на връзката, нещо характерно за LAN, ADSL и хибридни коаксиално-оптични мрежи, е изключено. Това означава, че намаляването на скоростта, вследствие на сериозен трафик (примерно вечер) е невъзможно.


За разлика от познатите към момента услуги, които се предоставят по медни кабели (LAN, ADSL и хибридни коаксиално-оптични мрежи), тя не се влияе от неблагоприятни климатични условия. Предимството й спрямо АDSL технологиите и коаксиалните мрежи е в пъти по-високата скорост и симетричност на канала, т.е. потребителят разполага с еднаква скорост на пренос на данни от и към интернет, е-mail сървър или друг външен източник (например собствен блог или сайт със снимки и любителско видео).PON технологията използва много по-малко енергия от стандартните медни кабели, не замърсява околната среда, не излъчва радиовълни. Използвайки PON вкъщи, Вие и Вашето семейство допринасяте за въвеждането на един екологичен начин за използване на Интернет.

Предоставяме Ви високоскоростен оптичен интернет с реален статичен IP –адрес. Можете да го ползвате самостоятелно или в комбинация с останалите услуги предлагани от DCCorporation , както в дома си , така и в офиса.

За повече информация посетете раздел "ЦЕНИ" или се запознайте с атрактивни пакетни услуги в раздел “ПРОМОЦИИ”.
JW Player goes here