ПомощcheckПроверете буксите на всички кабели към Вашия цифров и телевизионен приемник , дали не са разместени или извадени;

checkРестартирайте Вашия цифров приемник , като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;

checkПроверете , дали Вашият телевизионен приемник е включен на правилния видеоканал.

check Изберете вида на предоставеното Ви устройство от раздел НАСТРОЙКИ и следвайте инструкциите, за да възстановите заводските настройки на устройството.

JW Player goes here