ПомощcheckРестартирайте Вашето ONU, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;

checkРестартирайте Вашия компютър;

checkПроверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма;

checkУверете се ,че устройството , което е свързано с ONU не е сменено или при подмяна, не сте пропуснали да продиктувате MAC – адреса на новото устройство;

checkАко ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути , както и ONU и ги включите отново в последователност, първо ONU, а след това и рутера.


JW Player goes here