ПомощcheckРестартирайте Вашия кабелен модем, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути и след това го включете отново;

checkРестартирайте Вашия компютър;

checkПроверете настройките на Вашия компютър за евентуална забрана на мрежовата карта или забрана от друга активна програма;

checkАко ползвате рутер, рестартирайте и него, като го изключите от електрическото захранване за няколко минути , както и кабелния модем и ги включите отново в последователност, първо кабелния модем, а след това и рутера.

JW Player goes here