Помощ

Направете избор, според вида на използваното от Вас устройство!


PLAY TV
check Устройството можеда работи в мрежата на DCCorporation само, ако абоната ползва услугата оптичен интренет.

check Провере дали правилно сте свързали приемника и телевизионния Ви приемник.

check Проверете дали сте на правилния вход на телевизора , в зависимост от връзката , която сте направили между приемника и телевизора.

check Проверете дали не сте изключили копчето за захранване – на задния панел на приемника.

check При изключен приемник правилната светлинна индикация е чрвена и зелена, а при включен приемник – две зелени индикации.

check При проблем с приемника го изключете от тока и отново го включете , за да се рестартира устройството.

Приятно гледане!

Подробна инструкция на цифров приемник DC 107


Възстановяване на заводски настройки


check Уверете се, че предоставеният Ви цифров приемник е марка DC 107. На предния панел на приемника има зелена и оранжева светлинна индикация, когато е включен и червена индикация , когато е изключен. В дясно от светлинните индикации е изписан с бели букви модела на устройството DC 107 .

check Вземете ДУ /дистанционното управление/ на предоставеният Ви цифров приемник.

check Натиснете еднократно бутон „MENU”. Най- лесно можете да се ориентирате за неговото местонахождение, като насочите вниманието си към бутон „ОК” . Над него се намира бял бутон със стрелка на горе, който Ви насочва към четири бели бутона подредени дъгообразно. Най – левият бутон от тези четири е „MENU“.

check На екрана на телевизионния Ви приемник, вече е излязло менюто на цифровия приемник.

check С бутон, означаващ движение надолу, който се намира непосредствено под бутон „ОК„ преминете по изписаните на екрана подменюта и спрете на „СЕРВИЗНИ ФУНКЦИИ”.

check Натиснете еднократно бутон „ОК”, за да потвърдите.

check На екрана, вече се изписва ново подменю.

check Отново с бутон, означаващ движение надолу, преминете на подменю „ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ„.

check Натиснете еднократно бутон „ОК” , за да потвърдите.Моля , изчакайте около 5 секунди и натиснете повторно бутон „ ОК ” , за да потвърдите .

check Моля , изчакайте, както е изписано и на екрана пред Вас.

check След кратко търсене, на екрана на телевизионния Ви приемник ще се появи излъчване на канал „BTV Comedy“ .

check Обновяването все още не е завършило.Отново с бутон означаващ движение надолу, преминете на канал „BTV“.

check Наблюдавайте екрана на телевизионния Ви приемник. Моля , изчакайте , в момента се актуализира списъка с излъчваните канали.За няколко секунди, на екрана на телевизионния Ви приемник, ще се появи бледо синьо каре с надпис „СПИСЪКА С КАНАЛИТЕ Е АКТУАЛИЗИРАН”.

check Актуализацията на списъка с излъчваните канали е завършена и всички фабрични / заводски настройки на предоставеният Ви цифров приемник са възстановени.

Приятно гледане!

Подробна инструкция на цифров приемник DC-215 KL


Възстановяване на заводски настройки


check Уверете се, че предоставеният Ви цифров приемник е марка DC-215 KL. На предния панел на приемника се изписва час, когато е изключен и 0xxx , когато е на определен канал. В дясно на предния панел е изписан със сиви букви модела на устройството DC-215 KL.

check Вземете ДУ /дистанционното управление/ на предоставеният Ви цифров приемник.

check Натиснете еднократно бутон „MENU”. Най - лесно можете да се ориентирате за неговото местонахождение, като насочите вниманието си към бутон „ОК”. Над него се намира бял бутон със стрелка на горе, който Ви насочва към четири бели бутона подредени дъгообразно. Най– левият бутон от тези четири е „MENU“.

check На екрана на Вашия телевизор, вече е излязло менюто на цифровия приемник.

check С бутон, означаващ движение надолу, който се намира непосредствено под бутон „ОК„ преминете по изписаните на екрана подменюта и спрете на „СИСТЕМА”.

check Натиснете еднократно бутон „ОК”, за да потвърдите.На екрана се изписва ново подменю.

check Отново с бутон, означаващ движение надолу, преминете на подменю „ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ„

check Натиснете еднократно бутон „ОК”, за да потвърдите.

check Моля, изчакайте около 5 секунди.

check Натиснете повторно бутон „ОК”, за да потвърдите.

check Моля , изчакайте, както е изписано и на екрана пред Вас.

check След кратко търсене на екрана на телевизионния Ви приемник ще се появи излъчване на канал „ BTV Comedy “ .

check Обновяването все още не е завършило.

check Отново с бутон означаващ движение надолу, преминете на канал „BTV“ .

check Веднага, след като преминете на посочения канал, екрана на телевизионния Ви приемник ще стане черен. По дължината на екрана ще виждате жълта лента индикираща прогрес и надпис над нея „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА С ПРОГРАМИ„

check Моля , изчакайте. В момента се актуализира списъка с излъчвани канали.

check След завършване на актуализацията, на екрана на телевизионния Ви приемник ще виждате излъчването на канал „ТВ 7”.

check Актуализацията на списъка с излъчваните канали е завършена и всички фабрични / заводски настройки на предоставеният Ви цифров приемник са възстановени.

Приятно гледане!

Подробна инструкция на цифров приемник Topfield


Възстановяване на заводски настройки


check Уверете се, че предоставеният Ви цифров приемник е марка Topfield. На предния панел на приемника се изписва час, когато е изключен и Pxxx , когато е на определен канал. В дясно на предния панел е изписан с черни букви модела на устройството TF6100DCC.

check Вземете ДУ /дистанционното управление/ на предоставеният Ви цифров приемник.

check Натиснете еднократно бутон „MENU”. Най- лесно можете да се ориентирате за неговото местонахождение, като насочите вниманието си към бутон „ОК” . Над него се намира бял бутон със стрелка на горе, който Ви насочва към четири бели бутона подредени дъгообразно. Най– левият бутон от тези четири е „MENU“.

check На екрана на Вашия телевизор, вече е излязло менюто на цифровия приемник.

check С бутон, означаващ движение надолу, който се намира непосредствено под бутон „ОК„ преминете по изписаните на екрана подменюта и спрете на „ИНСТАЛАЦИЯ”.

check Натиснете еднократно бутон „ОК”, за да потвърдите.

check На екрана се изписва ново подменю.

check Отново с бутон означаващ движение надолу, преминете на подменю „ЗАВОДСКИ НАСТРОЙКИ„

check Натиснете еднократно бутон „ОК”, за да потвърдите.

check На екрана излиза съобщение с въпрос „ДА АНУЛИРА ЛИ ТЕКУЩИТЕ НАСТРОЙКИ ?” и опции „ДА” / „НЕ”.

checkС бутон означаващ движение на ляво избере опция „ДА”

check Натиснете еднократно бутон „ОК”, за да потвърдите.

check Моля, изчакайте, както е изписано и на екрана пред Вас.

check След кратко „ТЪРСЕНЕ”, на екрана на телевизионния Ви приемник ще се появи излъчване на канал „BTV Comedy“.

check Обновяването все още не е завършило.

check Отново с бутон, означаващ движение надолу, преминете на канал „BTV“.

check Веднага, след като преминете на посочения канал, екрана на телевизионния Ви приемник ще стане черен, а в центъра му ще се сменят символи в синьо, наподобяващи електронен часовник.Моля, изчакайте. В момента се актуализира списъка с излъчвани канали.

check След завършване на актуализацията, на екрана на телевизионния Ви приемник ще виждате излъчването на канал „ТВ 7”.

check Актуализацията на списъка с излъчваните канали е завършена и всички фабрични / заводски настройки на предоставеният Ви цифров приемник са възстановени.

Приятно гледане!

CAM - модул
check Устройството може да работи в мрежата на DCCorporation с допълнителна карта за достъп или с вграден чип в самия модул.

check Правилното поставяне на модула в телевизионния приемник:
- задължително изключете телевизионния приемник от електрическата мрежа;
- поставете модула така, че Вие да виждате barcode и фабричния номер F003xxxx, a логото на DCCorporation, което се намира от другата страна на САМ – модула, да е към стената;
- внимателно вкарайте САМ- модула в телевизионния приемник, докато усетите леко щракване;
- включете телевизионния приемник в електрическата мрежа.

check Правилното поставяне на карта за достъп в модула:
- в случай, че ползвате и карта, то тя се поставя, след като е поставен модула в телевизионния приемник, с чипа към стената.

check Настройката на телевизионния приемник за приемане на цифрова телевизия:
- в менюто на телевизионния приемник трябва да изберете функция: автоматично търсене на програми и ако съществува фукция за постоянно пресканиране е добре да бъде изключена;
- възможно е да зададете и ръчно търсене на програми, което се осъществява като се зададе начална честота, скорост и QAM/модулация/. В някои случаи е възможно, да се наложи и задаване на крайна честота, скорост и QAM/модулация/.

check Всяка настройка се осъществява посредством телевизионния приемник на клиента.

check Ако телевизионния приемник може да поддържа дадена функция, клиента ще може да се възползва от нея и обратното. Най- често срещана е невъзможността за:
- разпознаване на канали, съдържащи еднакъв PID на audio и video;
- използване на функция EPG;

check Не е възможен дистанционен ъпдейт на програмите. Клиентите, сами трябва да търсят и нареждат програмите, като пресканират определени или всички честоти.

Приятно гледане!

JW Player goes here